Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem Birgitte Thomsen

Birgitte Thomsen er tiltrådt som bestyrelsesmedlem efter valg på Årsmødet 16. marts.

Birgitte er uddannet læge fra Københavns universitet og arbejder som PhD-studerende på DRCMR, Hvidovre Hospital med undersøgelse af Parkinson’s sygdom og atypisk parkinsonisme ved brug af MRI.