Medlemsskab (indmeldelse)

Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans (DSMMR) har ifølge vedtægterne som formål at “befordre teoretiske og praktiske fremskridt inden for magnetisk resonans, overvejende inden for lægevidenskaben, at afholde videnskabelige møder og at medvirke til videre uddannelse af læger, andre akademikere og øvrige medlemsgrupper”. Selskabet har ca. 250 medlemmer, heraf cirka 160 lægelige.

Som medlemmer af DSMMR kan optages personer, som ved deres faglige virke fremmer selskabets formål. Medlemsskab koster pt. 125 kroner årligt, hvilket inkluderer valgfrit ESMRMB “free associate membership” (invitation). Dertil lægges medlemsskab af organisationen af lægevidenskabelige Selskaber (LVS), som er en lægefaglig paraplyorganisation for medicinske selskaber, og som foretager medlemsadministration for DSMMR (75-175 kroner årligt for ikke-læger hhv. læger).

Medlemskab er en naturlig del af et professsionelt virke inden for MR-området, da det giver medindflydelse på foreningens aktiviteteter. Der orienteres jævnligt om disse per mail via nyhedsbreve. Endvidere giver medlemsskab klækkelige rabatter på deltagelse i foreningens aktiviteter, herunder kurser og Forårsmødet, som er den årlige sammenkomst for landets MR-ansatte. Generalforsamlingen holdes i forbindelse med Forårsmødet, som derudover indeholder en række interessante indlæg fra udvalgte nationale og internationale foredragsholdere.

Anmodning om optagelse
sker ved at anvende følgende link. Dersom bestyrelsen kan anbefale optagelse, skal ansøgeren endeligt godkendes ved næstfølgende generalforsamling jf. foreningens vedtægter. Disse regler er nødvendige for at sikre et fagligt fokus og beskytte selskabets formue, men trods disse er MR-selskabet et åbent forum, hvor alle med faglig interesse i MR er velkomne.